Theo báo cáo của KTNN, kết quả thực hiện tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 đến ngày 30/9, toàn ngành kiểm toán đã triển khai thực hiện 185 cuộc kiểm toán, đạt 73,4% kế hoạch kiểm toán.

Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của hơn 100 dự thảo báo cáo kiểm toán là 22.954 tỷ đồng, thu về NSNN 11.017 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.783 tỷ đồng, riêng tăng thu về NSNN gấp 4,05 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán.

150926604066435-bot-phap-vancau-gie-thieu-minh-bach-chi-dan-la-kho_131735651
Toàn quốc có 31/87 trạm thu phí trên cùng tuyến không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm

Đặc biệt, về quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) của Bộ Giao thông vận tải, theo KTNN, qua kiểm toán 22 dự án, KTNN kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng, tương ứng giảm doanh thu 22.237,6 tỷ đồng.

Đồng thời, KTNN phát hiện có 6/52 trạm thực hiện thu phí trước 14 năm 6 tháng, trong khi chưa đủ điều kiện thu phí, thu phí trước thời điểm dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; toàn quốc có 31/87 trạm thu phí trên cùng tuyến không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm 70 km.

Ngoài ra, KTNN phát hiện tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương; việc định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa,…

Nguồn: tin tức