Xem tử vi năm 2018 Bạch Dương cảm thấy an toàn khi không ai nói rằng họ phải – làm – gì và Cừu hoàn toàn được độc lập.

Kim Ngưu cảm thấy an toàn trong môi – trường – ổn – định với những con – người – ổn – định, hoặc cùng vài món đồ hay thành viên trong gia đình khiến Ngưu an tâm.

Cho Song Tử không gian và sự khuyến khích là bạn đã khiến họ cảm thấy an toàn rồi đó.

Cự Giải cảm thấy an toàn ở nơi họ gọi là “nhà“.

Sư Tử cảm thấy an toàn khi họ cảm thấy mình có quyền lực và không có gì có thể đe dọa chủ quyền của họ.

Xử Nữ cảm thấy an toàn khi có thể tìm được ý nghĩa của thế giới xung quanh mình và khi mọi thứ được đặt đúng chỗ của nó.

Thiên Bình cảm thấy an toàn khi họ ở bên cạnh người khác. Càng đông càng tốt hình như là nguyên tắc của Bình Nhi đó.

Thiên Yết cảm thấy an toàn khi có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh và đặc biệt là bản thân mình

An toàn là khi Nhân Mã tự do và có nhiều sự lựa chọn cho riêng mình.

Ma Kết cảm thấy an toàn khi mọi thứ xung quanh trong tầm kiểm soát và người khác cũng vậy.

Bảo Bình cảm thấy an toàn khi họ có quyền tự do cá nhân, được công nhận và không bị trói buộc

Song Ngư cảm thấy an toàn khi Ngư cảm thấy mình được yêu thương.

Theo LVS